Regionalt miljöövervakningsprogram 2021-2026

Rapporten ärr en beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens regionala miljöövervakningsprogram för perioden 2021 - 2026. I det regionala miljöövervakningsprogrammet ingår ca fyrtio delprogram som berör alla de tio programområden som finns inom miljöövervakningen. Dessa har tagits fram med hänsyn till länets karaktär, miljöproblematik och andra krav som verksamheten har att uppfylla. Det regionala miljöövervakningsprogrammet utgör grunden för länsstyrelsens årliga ansökan om medel hos Naturvårdsverket för de statligt finansierade delarna av den regionala miljöövervakningen. Länsstyrelsens regionala miljöövervakning regleras och följs upp av två myndigheter, Naturvårdsverket (NV) och Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=160&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss