Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2021

Länsstyrelsen har i uppdrag att årligen analysera bostadsmarknaden i Västerbottens län, hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven i bostadsförsörjningslagen samt hur planeringen för bostadsförsörjningen samordnas inom och mellan kommuner och regionalt. I denna rapport redovisar Länsstyrelsen i Västerbotten detta uppdrag. Som underlag för den bostadsmarknadsanalysen används främst kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, men också statistik hämtad från bland annat Statistiska Centralbyrån. Bostadsmarknadsanalysen redovisas till Boverket men riktar sig även till kommuner, byggaktörer och andra som är intresserade av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2021__2&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss