Strategi för skydd av skog i Västerbottens län, tilläggsdokument

Den viktigaste skillnaden är de nya värdetrakter, nätverk och kluster som tagits fram. Tillsammans kommer dessa två dokument att ligga till grund för det fortsatta arbetet med formellt områdesskydd i länet. Förhoppningen är att den uppdaterade strategin även ska användas av länets markägare i arbetet med frivilliga avsättningar. För att miljökvalitetsmålet Levande skogar ska kunna uppnås i Västerbottens län krävs samverkan mellan alla inblandade aktörer. Det är av avgörande betydelse att skyddsarbetet genomförs i ett landskapsperspektiv för att nå det övergripande målet att bevara skogens biologiska mångfald. Det formella skydd som beslutas av myndigheterna och markägarnas frivilliga avsättningar behöver därför samordnas så långt det är möjligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2020__11&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss