Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län - årsrapport 2019

I årsrapporten ges en kortfattad beskrivning av hur kalkningen i länet bedrivits under året. Uppnådda resultat i form av vattenkemi och biologi redovisas och kommenteras. Dessutom berättar vi vilka insatser som genomförts inom ramen för biologisk återställning. Planen består av en allmän del samt en del där varje kalkat åtgärdsområde beskrivs i detalj. Redovisningen av åtgärdsområden görs med utgångspunkt ur länets huvudavrinningsområden. Dessa dokument kommer inte att uppdateras för 2019. Det beror på att Länsstyrelsen, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, håller på att ta fram en ny regional åtgärdsplan för kalkning. Planen har delvis ett liknande innehåll som bilagorna i årsrapporten och kommer att redovisas på hemsidan när åtgärdsplanen är klar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2020__16&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss