Fossilfri fordonsflotta i norra Sverige

Regeringens klimatpolitiska ramverk innefattar en klimatlag och nya klimatmål som ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Samtidigt konkretiseras målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. De intervjuade aktörerna har en samsyn om vikten av att ersätta de fossila drivmedlen och att det behövs en mix bestående av alternativa drivmedel som kompletterar varandra. I norra Sverige kommer detta inte att ske av egen kraft och det räcker inte med ett antal separata spetssatsningar. Det kommer att krävas en bättre samordning och samhandling för att detta ska bli möjligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__12&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss