Strategi för bevarande och restaurering av lövnaturvärden i skyddade områden, Västerbottens län

Syftet med strategin är att ange riktlinjer för hur Länsstyrelsen ska prioritera och utföra skötsel och restaureringsåtgärder i värdefulla lövmiljöer i skyddade områden. Strategin ska utgöra ett komplement till strategin om skötsel av brandpräglad skog och strategin för hydrologisk restaurering. Strategin ska vara ett underlag för en prioritering av skötselåtgärder inom och mellan olika skogsnaturtyper med lövnaturvärden samt mellan olika skyddade områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__28&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss