Strategi för skötsel av brandpräglad skog i skyddade områden i Västerbottens län

I ett historiskt perspektiv har återkommande bränder påverkat i stort sett alla skogstyper i Västerbottens län. Sedan ett drygt århundrade släcks merparten av alla skogsbränder via effektiv brandbekämpning. För att långsiktigt kunna bevara de arter och naturtyper som är knutna till brand och bränd skog behöver brandpräglade miljöer i skyddade områden skötas så att dessa värden bibehålls, företrädelsevis via kontrollerade naturvårdsbränningar. Denna strategi syftar till att ge vägledning för hur, var och när naturvårdsbränning ska genomföras i skyddade områden samt vilka åtgärder som bör vidtas i samband med spontant uppkomna bränder i skyddade områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__29&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss