Landskapsstrategi övre Kågedalens rikområde

Länsstyrelsen har under 2011 arbetat med att ta fram en landskapsstrategi för ett område kallat Övre Kågedalen som ligger norr om Bolidens samhälle i Skellefteå kommun. Området hyser mycket höga botaniska naturvärden kopplade till områdets rika berggrund. I området förekommer bland annat flera rikkärr och områden med kalkbarrskog, två naturtyper som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Övre Kågedalen är också rikt på naturresurser. Skogsbruk bedrivs i hela området och flera lantbruksföretag är verksamma i området. Området är även högintressant för mineralprospektering och flera gruvor ligger strax utanför området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__20&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss