Förändring av vattenkemi, bottendjur och fisk i Västerbottens vattendrag från 1993 till 2010

Länsstyrelsen följer kontinuerligt miljötillståndet i 17 vattendrag runt om i länet. Försurningen är alltjämt ett betydande miljöproblem och flera av vattendragen påverkas fortfarande via låga pH-värden och höga halter av giftigt aluminium. I jämförelse med 1990-talet har tillståndet förbättrats. Detta gäller särskilt för halterna av giftigt aluminium som i flera vattendrag har halverats. Den förbättrade vattenkvalitén har inneburit att antalet arter av insektslarver har ökat. I ungefär hälften av vattendragen ser vi också en betydande ökning av öring.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__12&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss