Strategi för vindbruk och känsliga naturmiljöer

Pågående och förväntad utveckling av vindbruket i länet har kommit att bli en viktig fråga i Länsstyrelsens arbete med bland annat naturvårdsfrågor. Syftet med föreliggande strategi är att påvisa hur miljöer med betydande värden för naturvården och friluftslivet ska beaktas vid lokaliseringar av vindkraftanläggningar. Målet är att strategin ska främja en hållbar ekologisk regional utveckling, underlätta och effektivisera den tillståndsprocess som föregår etableringen av en vindkraftanläggning och bidra till att riktiga och väl avvägda beslut ska kunna fattas vad gäller naturvårdens och friluftslivets intressen. Strategiarbetet har genomförts inom projekt Vindbruk i Västerbottens län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__20&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss