Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län - Regional åtgärdsplan för 2010-2015

I åtgärdsplanen redovisas hur länets kalkningsverksamhet är anpassad till det nuvarande försurningsläget samt vilka biologiska effekter som uppnåtts sedan kalkningen påbörjades. I planen föreslås inga dramatiska förändringar av kalkningsprogrammet, vilket beror på att verksamheten redan är anpassad till nuvarande försurningsläge samt att de uppnådda biologiska effekterna generellt är positiva. Planen består av en allmän del samt en del där varje kalkat åtgärdsområde beskrivs i detalj. Den delen redovisas med utgångspunkt ur länets huvudavrinningsområden. Dessa hittar du i högermarginalen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__2&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss