Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag - Årsrapport 2008

Årsrapporten utgör vår viktigaste informationskanal till alla som på något sätt berörs av kalkningsverksamheten. Framför allt gäller detta för alla som inte är direkt inblandade i åtgärdsarbetet kring kalkning och biologisk återställning. Eftersom kalkningen numera, till stor del, är en myndighetsbaserad verksamhet utgör fiskevårdsområdena en särskilt viktig målgrupp. Varje huvudavrinningsområde redovisas i separata pdf-filer. Inom de huvudavrinningsområden där det bedrivts omfattande verksamhet har redovisningen delats upp i flera delar. Klicka på länkarna till höger och läs mer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__9&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss