Regionala landskapsstrategier Västerbottens län

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Västerbottens län och sex andra länsstyrelser i landet under 2006-2007 bedrivit pilotarbeten med att utveckla regionala landskapsstrategier. Syftet med uppdraget har varit att pröva regionala landskapsstrategier som ett nytt förhållnings- och arbetssätt för att uppnå bevarande och hållbart brukande av naturresurser. I föreliggande rapport presenteras resultatet av länsstyrelsens uppdrag. Länsstyrelsen i Västerbottens län har valt att fokusera strategiarbetet på att ta fram en ny modell för samverkan om fjällfrågor. Metodutvecklingsarbete har engagerat och möjliggjorts av många intressenter, inte minst av representanter för lokala aktörer verksamma i Kultsjödalen, Vilhelmina kommun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Kulturmiljö
  • Näringsliv
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__20&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss