Landlevande mollusker i Västerbottens län

Landmollusker är viktiga och intressanta som del av den biologiska mångfalden, men också som indikatorer för tillståndet i miljön. En del arter är hotade, och vissa ingår i Natura 2000, nätverket av skyddade arter och områden i Europa. Kunskapen om arternas utbredning och status bör därför vara aktuell och omfattande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__14&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss