Inventeringar vid Kronören 1996, 1997 och 2001

En serie inventeringar av undervattensvegetation har skett inom Kronörens naturreservat under perioden 1996-2001. En heltäckande inventering (10 lokaler) av fastsittande vegetation på hårdbottnar genomfördes 1996-1997 och tre av dessa lokaler återbesöktes 2001. Resultaten från dessa inventeringar redovisas i föreliggande rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__4&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss