Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för Tjärnmyrans naturreservat i Bjurholms kommun

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram förslag till beslut och skötselplan för Tjärnmyrans naturreservat.

Innehavare av särskild rätt inom området har nu tillfälle att yttra sig över förslagen. Övriga ges möjlighet att ta del av förslagen och lämna synpunkter samt kompletterande information om området.

Lämna ditt yttrande

Du som vill yttra dig ska göra det skriftligen. Ange alltid ärendets diarienummer 808-2021. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 28 augusti 2024. Du kan lämna yttrande:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss