Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för 20 naturreservat i Sorsele och Storumans kommun

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram förslag till beslut och skötselplan för följande naturreservat:

Lista över naturreservat.

Namn

Kommun

Diarienummer

Mellanträskknösen Pdf, 6 MB.

Sorsele

10461-2023

Vitknösen Pdf, 6.1 MB.

Sorsele

9625-2023

Vatjomyran Pdf, 4.9 MB.

Sorsele

9616-2023

Vatjoberget Pdf, 5.4 MB.

Sorsele

9609-2023

Stora Osaberget Pdf, 3.1 MB.

Sorsele

9365-2023

Siejjure Pdf, 5.5 MB.

Sorsele

8354-2023

Stora Kåtaträsket Pdf, 7.5 MB.

Sorsele

8215-2023

Njuöniesvárrie Pdf, 7.8 MB.

Sorsele

8217-2023

Gájbienåjvvie Pdf, 7.6 MB.

Sorsele

8214-2023

Norr-Sergberget Pdf, 7.5 MB.

Sorsele

8218-2023

Skorvliden Pdf, 6.7 MB.

Sorsele

8219-2023

Herrgårdsknulen Pdf, 7.3 MB.

Sorsele

6958-2023

Långselberget Pdf, 6 MB.

Storuman

3471-2021

Stångträsket Pdf, 7.2 MB.

Storuman

9371-2023

Storstenberget Pdf, 8.7 MB.

Storuman

8223-2023

Ekorrhimmeln Pdf, 7.1 MB.

Storuman

9414-2023

Mattasjön Pdf, 5.3 MB.

Storuman

9759-2023

Njåemeleåjvie Pdf, 4.4 MB.

Storuman

8353-2023

Luleluoktberget Pdf, 6.7 MB.

Storuman

8349-2023

Kaskeluoktliden Pdf, 3.2 MB.

Storuman

8173-2023

Klicka på namnen i tabellen för att ladda ner förslagen som PDF-filer.

Innehavare av särskild rätt inom området har nu tillfälle att yttra sig över förslagen till beslut och skötselplan. Övriga ges möjlighet att ta del av förslagen och lämna synpunkter samt kompletterande information om området.

Lämna ditt yttrande

Du som vill yttra dig ska göra det skriftligen. Ange alltid ärendets diarienummer i kontakt med oss. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 4 mars 2024. Du kan lämna yttrande:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss