Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt beslut och ny skötselplan för Surmyrbergets natur­­reservat

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Surmyrberget. Naturreservatet ligger cirka 7 km nordväst om Vännäs samhälle.

Innehavare av särskild rätt inom området har nu tillfälle att yttra sig över förslagen. Övriga ges möjlighet att ta del av förslagen och lämna synpunkter samt kompletterande information om området.

Lämna ditt yttrande

Du som vill yttra dig ska göra det skriftligen. Ange alltid ärendets diarienummer 4669-2023. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 15 juni 2023. Du kan lämna yttrande på följande sätt:

Kontakt