Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 28

3L Schakt AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet.

3L Schakt AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet och sevesoverksamhet inom fastigheten Grundsjö 2:5 med flera i Vilhelmina kommun

3L Schakt AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om förlängt och utökat tillstånd för täktverksamhet inom fastigheten Grundsjö 2:5 med flera i Vilhelmina kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet Vilhelmina kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 31 augusti 2024. Ange diarienummer 6160-2023

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss