Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 26

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Vormforsen i Lycksele kommun. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet.

Förslag till beslut om bildande av Vormforsens naturreservat i Lycksele kommun

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för ett naturreservat som ligger cirka 3 km söder om Vormsele.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och förslaget finns på den här sidan.

Innehavare av särskild rätt inom området har nu, i enlighet med 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera tillfälle att yttra sig över förslaget till nytt beslut och skötselplan. Övriga ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Länsstyrelsen tar gärna emot kompletterande information om området.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 18 augusti 2024. Ange diarienummer 4097-2017.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss