Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 24

Verkanliden Vindkraft AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet. Licensjakt efter björn i Västerbottens län hösten 2024. Stena Recycling AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om verksamhet för hantering av avfall. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendena.

Verkanliden Vindkraft AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet

Verkanliden Vindkraft AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Näsvattnet 1:7 i Storumans kommun. För tillståndet gäller vissa villkor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid kommunkansliet i Storumans kommun kommun och hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagande i ärendet är den 10 juli 2024. Ange diarienummer 808-2024.

Licensjakt efter björn i Västerbottens län hösten 2024

Länsstyrelsen beslutade den 4 juni 2024 om årets licensjakt efter björn. För jakten gäller bland annat följande:
• Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2024 till och med den 15 oktober 2024 eller den tidigare tidpunkt då jakten avlyses.
• Jakten omfattar högst 48 björnar.
• Länet delas in i två jaktområden. Björn får jagas i hela länet med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.
• I Västra jaktområdet, som består av de delar av Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea kommuner som ligger väster om väg E45, får sammanlagt högst 20 björnar fällas. I Östra jaktområdet, som består av den delen av länet som ligger öster om väg E45, får sammanlagt högst 28 björnar fällas.
• Från och med den 1 oktober 2024 kan jaktkvoter komma att omfördelas mellan jaktområden, eller så kan hela länet utgöra ett enda jaktområde.
• Jakt får inte ske på björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
• Åtling är tillåten som jaktmetod och det finns ett omfattande regelverk kring åteljakten. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli 2024, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen. Anmälan till Länsstyrelsen ska ske senast den 21 juli 2024.

Se Länsstyrelsens beslut för fullständig information. Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagan är den 21 juli 2024. Ange diarienummer 4030-2024.

Stena Recycling AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om verksamhet för hantering av avfall

Stena Recycling AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om verksamhet för hantering av avfall på fastigheten del av Bergsbyn 5:79, Skellefteå kommun.
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Skellefteå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns hos Länsstyrelsen.Det är möjligt att yttra sig. Yttrandet lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 30 ausgusti 2024. Ange diarienummer 10362-2022.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss