Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 23

Kvarkenhamnar AB har lämnats tillstånd till hamnverksamhet i Umeå kommun och Vakin har lämnats tillstånd till befintlig och utökad verksamhet för Lidbackens återvinningscentral i Vindelns kommun. Det är möjligt att ta del av handlingarna och överklaga besluten.

Kvarkenhamnar AB har lämnats tillstånd till hamnverksamhet på fastigheten Holmsund 2:65 i Umeå kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 29 maj 2024 fattat beslut enligt miljöbalken i följande ärende:

Kvarkenhamnar AB har lämnats tillstånd till hamnverksamhet inom fastigheten Holmsund 2:65, Umeå kommun. För tillståndet gäller vissa villkor.

Beslutet finns tillgängligt på Stadsledningskontoret Umeå kommun och hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagande är den 3 juli 2024. Ange diarienummer 6258-2022.

Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin) har lämnats tillstånd till befintlig och utökad verksamhet för Lidbackens återvinningscentral inom fastigheten Rosinedal 1:39 i Vindelns kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 29 maj 2024 fattat beslut enligt miljöbalken i följande ärende:

Vatten och avfallskompetens i Norr AB har lämnats tillstånd till befintlig och utökad verksamhet för Lidbackens återvinningscentral inom fastigheten Rosinedal 1:39, Vindelns kommun. För tillståndet gäller vissa villkor.

Beslutet finns tillgängligt på kommunstyrelsens förvaltning i Vindelns kommun och hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagande är den 3 juli 2024. Ange diarienummer 4840-2023.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss