Höga temperaturer i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 22

Dorotea kommun har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa nytt vattenskyddsområde. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet. Länsstyrelsen har beslutat om upphävande av vattenskyddsområde i Umeå kommun samt två naturreservat i Åsele och Umeå kommuner. Det är möjligt att överklaga besluten. Länsstyrelsen kungör slutlig sammanräkning av val till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Dorotea kommun har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa nytt skyddsområde med skyddsföreskrifter för Avasjö vattentäkt i Dorotea kommun

Handlingarna finns tillgängliga på Kanslienheten Dorotea kommun och hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att yttra sig. Yttrande lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 28 juni 2024. Ange diarienummer 868-2024.

Länsstyrelsen beslutade den 23 maj 2024 om att upphäva skyddsområde beslutat 1980-03-20, diarienummer 11.134-2075-79 för Botsmark vattenskyddsområde, Umeå kommun. Då nytt skyddsområde med skyddsföreskrifter fastställts av Umeå kommun.

Handlingarna finns tillgängliga på Stadsledningskontoret Umeå kommun och hos Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen.

Överklagan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 28 juni 2024. Ange diarienummer 2314-2024.

Länsstyrelsen beslutade den 23 maj 2024 att följande områden ska vara naturreservat:

Kultrans naturreservat i Åsele kommun. Naturreservatet är 176 hektar och ligger 13 km SV om Västra Gafsele om Sörfors. Diarienummer 9136-2019.

Rudtjärnsbergets naturreservat i Umeå kommun. Naturreservatet är 66 hektar och ligger 6 km SV om Hörnefors. Diarienummer 10571-2023.

Syftet med naturreservaten är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Besluten omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas, samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. Besluten omfattar även föreskrifter om markanvändningen och skyldighet att tåla visst intrång.

Handlingarna finns tillgängliga på Kommunkansliet i respektive kommun och hos Länsstyrelsen. Besluten finns också som pdf-filer på följande länk. Skriv naturreservatets namn i sökrutan:
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besluten kan överklagas till regeringen. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen.

Överklagan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 21 juni 2024. Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades, d.v.s. senast 13 juni 2024. Ange diarienummer 9136-2019 och/eller 10571-2023.

Val till Europaparlamentet den 9 juni 2024, slutlig sammanräkning

I enlighet med 13 kap. 4 § Vallagen (2005:837) kungör Länsstyrelsen Västerbotten härmed följande. Slutlig sammanräkning av de röster som avgivits i val till Europaparlamentet den 9 juni 2024 påbörjas vad gäller Västerbottens län den 10 juni 2024 kl. 9.00 i länsstyrelsens sessionssal, Storgatan 71 B, Umeå.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss