Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 19

Fjällboheden Vind AB har lämnats tillstånd om villkorsändring för Fjällboheden vindkraftspark i Skellefteå kommun. Det är möjligt att överklaga beslutet.

Beslut om tillstånd om villkorsändring för Fjällboheden vindkraftspark inom Fjällboheden 1:23 m.fl. i Skellefteå kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen beslutade den 2 maj 2024 om villkorsändring för Fjällboheden vindkraftspark inom Fjällboheden 1:23 m.fl. i Skellefteå kommun.

Beslutet finns tillgängligt på stadshuset (receptionen) i Skellefteå kommun och hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagan är den 7 juni 2024. Ange diarienummer 1597-2024.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss