Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 18

NCC Industry AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet

NCC Industry AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Åkulla 1:24 i Robertsfors kommun.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 25 april 2024 fattat beslut enligt miljöbalken i följande ärende.

NCC Industry AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Åkulla 1:24 i Robertsfors kommun.
För tillståndet gäller vissa villkor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten Robertsfors kommun och hos Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagande i ärendet är den 30 Maj 2024. Ange diarienummer 9513-2022.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss