Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 17

Näslunds väg AB har ansökt om täktverksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet. Skellefteå kommun har beviljats tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att överklaga beslutet.

Näslunds väg AB ansöker om täktverksamhet inom fastigheten Risbäck 1:16 i Dorotea kommun

Näslunds väg AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, fortsatt och utvidgad täktverksamhet, inom fastigheten Risbäck 1:16 i Dorotea kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten i Dorotea kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att yttra sig. Yttrande lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 24 maj 2024. Ange diarienummer 5157-2023.

Skellefteå kommun har beviljats tillstånd för miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Storkåge 46:2 i Skellefteå kommun

Skellefteå kommuns redovisning av prövotidsutredning avseende utsläpp av BOD7 från Kåge avloppsreningsverk inom fastigheten Storkåge 46:2 i Skellefteå kommun.

För tillståndet gäller vissa villkor.

Beslutet finns tillgängligt på Skellefteå kommun, Stadshuset och hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagande av beslutet är den 22 maj 2024. Ange diarienummer 10152-2022.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss