Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 11

Fjällboheden Vind AB ansöker om ändring av villkor gällande återställning av markytor inom vindkraftsparken Fjällboheden

 

 

Fjällboheden Vind AB ansöker om om ändring av villkor

Fjällboheden Vind AB ansöker om ändring av villkor gällande återställning av markytor inom vindkraftsparken Fjällboheden inom fastigheterna Skellefteå Fjällboheden 1:23 m.fl.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på stadshuset Skellefteå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att yttra sig. Yttrande lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 5 april 2023. Ange diarienummer 1597-2024.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss