Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 35

Beslut om naturreservat och uttökat område för ett naturreservat, besluten går att överklaga.

 

Länsstyrelsen beslutade den 24 augusti 2023 att följande områden ska vara naturreservat och naturreservat om uttökat område:

Skeltberget i Åsele kommun. Naturreservatet är 77 hektar och ligger 25 km SV om Åsele samhälle. Diarienummer 9137-2019.

Surmyrberget i Vännäs kommun. Naturreservatet är 63 hektar och ligger 7 km NV om Vännäs samhälle. Diarienummer 4669-2023.

Länsstyrelsen beslutade den 24 augusti 2023 om utökning av följande naturreservat:

Starrmyran i Nordmalings kommun. Naturreservatet ligger 13 km SO om Bjurholms samhälle. Utökad areal är 44 hektar. Naturreservatet byter samtidigt namn till Stenmyran. Diarienummer 1566-2021.

Syftet med naturreservaten är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer.
Besluten omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas, samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. Besluten omfattar även föreskrifter om markanvändningen och skyldighet att tåla visst intrång.

Handlingarna finns tillgängliga på Kommunkansliet i Åsele, Vännäs och Nordmalings kommuner och hos Länsstyrelsen. Diarienummer 9137-2019, 4669-2023, 1566-2021.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen.

Överklagan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 22 september 2023. Överklagan lämnas via e-post eller brev. Ange diarienummer. Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades, d.v.s. senast den 14 september 2023.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss