Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 34

Skellefteå Kraft AB och Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet.

Skellefteå Kraft AB ansöker om ändringstillstånd för verksamheten vid Hedensbyns bioenergikombinat i Skellefteå kommun

Skellefteå Kraft AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om ändringstillstånd för tillstånd att få uppföra och driva anläggningar för avskiljning och komprimering av koldioxid från verksamheten vid Hedensbyns bioenergikombinat inom fastigheten Hallen 11 i Skellefteå kommun. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Kundtjänst Stadshuset Skellefteå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 24 september 2023. Ange diarienummer 2230-2023.

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB ansöker om ändring av villkor för verksamheten vid Dåva Norra sulfidjordsdeponi i Umeå kommun

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB ansöker om ändring av villkor avseende driftstider i tillstånd för verksamheten vid Dåva Norra sulfidjordsdeponi inom Nyskogen 1:1, Umeå kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Stadsledningskontoret i Umeå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 15 september 2023. Ange diarienummer 6295-2023.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss