Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 9

Marklund och Son Schakt AB och Stena Recycling AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendena.

Marklund och Son Schakt AB ansöker om tillstånd för matjordstäkt

Marklund och Son Schakt AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till matjordstäkt inom fastigheten Stämningsgården 13:1 i Skellefteå kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Kommunledningskontoret i Skellefteå kommun och Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos länsstyrelsen. Ärendebeteckning

Sista datum för yttrande i ärendet är 30 mars 2023. Ange ärendebeteckning 551-3741-2022.

Stena Recycling AB ansöker om förlängd prövotid

Stena Recycling AB har ansökt om förlängd prövotid för uppskjuten fråga om slutliga villkor för utsläpp av föroreningar i dagvatten från sin verksamhet på fastigheten Magneten 1 i Umeå kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Stadsledningskontoret Umeå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är 24 mars 2023. Ange ärendebeteckning 551-4491-2022.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Kontakt