Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2022:11 Föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker, Storuman och Vilhelmina kommuner

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker, Storuman och Vilhelmina kommuner beslutade den 26 april 2022 (diarienummer: 523-3788-2022).

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594), att skotertrafiken inom delar av Vapsten sameby regleras enligt följande:

1 § Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i snötäckt terräng inom område vid Gebnafjället (småviltsjaktområde VA18), markerat på kartan i bilaga 1, från och med den 27 april 2022 till och med den 4 maj 2022.

Föreskrifterna gäller inte:

  1. Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen.
  2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga
  3. För färd på följande skoterleder och färdsträckor, markerade på kartan i bilaga 1;
    Matsdal-Virisen
    Björkås-Gransjön

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 april 2022 och är giltiga till och med 4 maj 2022.

Helene Hellmark Knutsson
Marion Stofkoper

Kontakt