Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vilhelmina södra samebys marker

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vilhelmina södra samebys marker, Vilhelmina och Dorotea kommun; beslutade den 20 april 2022 (diarienummer: 523-3617-2022). Utkom från trycket den 21 april 2022.

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594), att skotertrafiken inom Vilhelmina södra sameby ska regleras enligt följande:

1 § Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng inom Gitsfjällets naturreservat, markerat på kartan i bilaga 1, från och med 23 april till och med 4 maj 2022.

Föreskrifterna gäller inte:

  1. Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen
  2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga
  3. För färd på följande skoterleder, markerade på kartan i bilaga 1;
  • Bångnäs-Gitssjön till och med 24 april
  • Granliden-Gitssjön samt Lövnäs-Gitssjön till och med 24 april
  • Saxnäs-Bijjie Lijhtie
  • Saxnäs-Borgafjäll

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 april 2022 och är giltiga till och med 4 maj 2022.

Beslutet har fattats av:

Helene Hellmark Knutsson

Marion Stofkoper

Kontakt