Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24FS 2022:9 Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker, Storuman och Vilhelmina kommuner

beslutade den 2022-03-28 (diarienummer: 523-2811-2022).

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594), att skotertrafiken inom delar av Vapsten sameby regleras enligt följande:

1 § Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i snötäckt terräng inom område vid Norra Gardfjället, markerat på kartan i bilaga 1, från och med den 1 april 2022 till och med den 4 maj 2022.

Föreskrifterna gäller inte:

Undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen.

  1. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.
  2. För färd på följande skoterleder och färdsträckor, markerade på kartan i bilaga Matsdal – Virisen
    Ripfjäll – Matsdal
    Björkås – Gransjön

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2022 och är giltiga till och med den 4 maj 2022.

Helene Hellmark Knutsson
Marion Stofkoper

Kontakt