Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24FS 2022:8 Länsstyrelsen Västerbottens upphävande av beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkt i Laxbäcken, Vilhelmina kommun

beslutat den 13 januari 2022.

Länsstyrelsen upphäver härmed beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för följande vattentäkt i Vilhelmina kommun.

Laxbäcken

Beslut om vattenskyddsområde inklusive karta och föreskrifter för Laxbäckens vattentäkt i beslut (1988-05-27) diarienummer: 11.184-2420-88

Helene Hellmark Knutsson
Frida Sandén

Kontakt