Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2022:3 Länsstyrelsen Västerbottens upphävande av beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkt i Jörn, Skellefteå kommun

Länsstyrelsen Västerbottens upphävande av beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkt i Jörn, Skellefteå kommun; beslutade den 28 oktober 2021.

Länsstyrelsen upphäver beslut om skyddsområden med skyddsföreskrifter för följande vattentäkt i Skellefteå kommun. Mossarotträsk – Del av Dom nr 4/1962; A 2/159 (1962-01-16) av Nedre Norrbygdens vattendomstol gällande Mossarotträsk vattenskyddsområde.

Helene Hellmark Knutsson

Frida Sandén

Kontakt