Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2022:1

Länsstyrelsen Västerbottens beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Jörns vattentäkt i Skellefteå kommun

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Jörns vattentäkt i Skellefteå kommun; 2022 : 1 Utkom från trycket den 11 feb 2022 beslutade den 28 oktober 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken det område med tillhörande skyddsföreskrifter som avgränsats på bifogad karta som vattenskyddsområde. Området är indelat i primär och sekundär zon. För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet och ge vattenförekomsten ett tillräckligt bra skydd så meddelar länsstyrelsen i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. I enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken gäller föreskrifterna även om beslutet överklagas.

Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla två år efter det att beslut om föreskrifterna trätt i kraft, 26 november 2023.

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som avgränsats enligt tillhörande kartmaterial. I skyddsföreskrifterna redovisas vad som gäller inom de olika skyddszonerna.

24FS 2022 : 1 Länsstyrelsen Västerbottens beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Jörns vattentäkt i Skellefteå kommun Pdf, 533.3 kB.

Kontakt