Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:20 Länsstyrelsen Västerbottens beslut om utvidgat strandskydd i Nordmalings kommun

Beslutade den 12 november 2021.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) beslutat att strandskyddet ska utvidgas inom följande områden i Nordmalings kommun:
Brännön-Obbolsfjärden och Brännögrundet - Järpsundsskatan - Lögdeälvens mynning - Maleshällan - Nygrensskatan-Pålbergsviken - Sandören-Slädan - Skåpviken - Storbölesskatan-Tjärskärssundet - Storsandviken - Storängeskyrkan - Storängesudden - Södra Nordmaling.

Besluten gäller omedelbart även om de överklagas.

Besluten i sin helhet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson
Anton Brännvall

Kontakt