Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:19 Länsstyrelsen Västerbottens beslut om utvidgat strandskydd i Robertsfors kommun

Beslutade den 12 november 2021.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) beslutat att strandskyddet ska utvidgas inom följande områden i Robertsfors kommun:
Avakammen-Utterhålet - Borgarskäret Tjuvviken - Gumbodaholmen - Göviken-Juviken - Jörrviksudden-Killingsanden - Långrataudden - Långögern-Traskäret - Rickleskäret - Rödstenslandet - Svarstenen - Öarna Högskäret, Granholmen, Stor Vändskäret och Prästskäret - Öudden.

Besluten gäller omedelbart även om de överklagas.

Besluten i sin helhet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson
Anton Brännvall

Kontakt