Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:18 Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Solbergs vattentäkt i Bjurholms kommun

beslutade den 8 juli 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken det område med tillhörande skyddsföreskrifter som avgränsats på bifogad karta som vattenskyddsområde. Området är indelat i primär och sekundär zon.
För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet och ge vatten-förekomsten ett tillräckligt bra skydd så meddelar länsstyrelsen i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

I enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken gäller föreskrifterna även om beslutet överklagas.

Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla ett år efter det att beslut om föreskrifterna trätt i kraft, 8 juli 2022.

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som avgränsats enligt tillhörande kartmaterial.

I skyddsföreskrifterna redovisas vad som gäller inom de olika skyddszonerna.

Föreskrift 24FS 2021:18 i sin helhet Pdf, 1.2 MB.

Kontakt