Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:13 Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om ändring i ordningsföreskrifter (24FS 1986:3) inom naturreservatet Innerviksfjärdarna i Skellefteå kommun

Karta över Innerviksfjärdarnas naturreservat där beträdandeförbud framgår.

Diarienummer 512-2764-2020; beslutat den 16 september 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken och 22 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) att föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet punkten 1 i reservatsföreskrifter (24FS 1986:3) inom naturreservatet Innerviksfjärdarna i Skellefteå kommun ska ha följande lydelse:

  1. Under tiden 1 april – 15 juli vistas inom de delar av området vid Åvikskärret som markerats på kartbilaga, samt att under tiden 1 april – 31 maj vistas inom de delar av området vid Södra Innerviksfjärden som markerats på kartbilaga,

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson
Åsa Granberg

Kontakt