24FS 2021:1 Länsstyrelsen Västerbottens lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 följande.

1 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom Västerbottens län som avses i 3 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, får antalet deltagare uppgå till högst åtta.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2021. Föreskrifterna gäller tillsvidare dock längst till och med utgången av september 2021. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen Västerbottens lokala föreskrifter (24 FS 2020:17) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Helene Hellmark Knutsson
Per Lundström

Kontakt