Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:11 Föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Norrbyn, Umeå kommun

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Norrbyn, Umeå kommun beslutade den 20 augusti 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § Fartyg får inte föras inom vattenområde enligt följande positionsangivelser (WGS84 DDM)

Punkt

  1. N 63° 33.869, E 19° 50.825
  2. N 63° 33.869, E 19° 50.982
  3. N 63° 33.799, E 19° 50.825
  4. N 63° 33.799, E 19° 50.982

Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2021 och upphör att gälla den 31 maj 2022.

Helene Hellmark Knutsson
Per Lundström

Kontakt