Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:10 Föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Umeälven vid Klabböle, Umeå kommun

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Umeälven vid Klabböle, Umeå kommun beslutade den 21 juni 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300) följande;
1 § Fartyg får inte föras inom vattenområde enligt följande positionsangivelser (WGS84 DDM)
Punkt
1. N 63° 49.805, E 20° 8.704
2. N 63° 49.765, E 20° 8.446
3. N 63° 49.726, E 20° 8.716
4. N 63° 49.701, E 20° 8.539
Föreskriften träder i kraft den 24 juni 2021 och upphör att gälla den 28 februari 2022.

Kontakt