Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:6 Föreskrifter om ändring i reglering av skotertrafiken inom Vilhelmina södra samebys marker

Karta över förbudsområde.

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter (24FS 2021:5) om reglering av skotertrafiken inom Vilhelmina södra samebys marker, Vilhelmina och Dorotea kommuner beslutade den 21 april 2021; beslutade den 28 april 2021.

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 16 § terrängkörningsförordningen (1978:594), att 1 § i Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter (24FS 2021:5) ska ha följande lydelse:

1 § Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng inom Gitsfjällets naturreservat, vilket har markerats på kartan i bilaga 1, från och med 23 april 2021 till och med 4 maj 2021.

Föreskrifterna gäller inte:

  1. Yrkesutövare som anges i 1 § terrängkörningsförordningen 1–6.
  2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga
  3. Skoterleder som hålls öppna inom förbudsområdet (se bild)
    • Borgafjäll - Saxnäs
    • Saxnäs - Bijjie Lijhtie
    • Granliden/Kroksjö - Gitssjön

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 april 2021 och är giltiga till och med 4 maj 2021.

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson
Marion Stofkoper

Kontakt