Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:4 Föreskrifter om ändring i (24FS 2021:2) om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker, Storumans och Vilhelmina kommuner

Karta över området som beslutet gäller.

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter (24FS 2021:2) om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker, Storumans och Vilhelmina kommuner beslutade den 25 mars 2021; beslutade den 1 april 2021. Utkom från trycket den
1 april 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) att 1 § i Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter (24FS 2021:2) ska ha följande lydelse.
1 § Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng i följande småviltjaktområden, vilka har markerats på kartan i bilaga 1: VA19 och VA18, från och med den 29 mars 2021 till och med den 4 maj 2021.

Föreskrifterna gäller inte:

 1. Yrkesutövare som anges i 1 § 1-6 terrängkörningsförordningen.
 2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga
 3. Skoterleder som hålls öppna, samt tillfällig skoterled (se bilaga 1)
  - Ripfjäll – Matsdal
  - Matsdal – Virisen
  - Björkås – Gransjön (tillfällig skoterled)
  - Forsmark – Matsdal från och med den 2 april till och med den 11 april 2021.

Småviltjaktområden är enligt jaktkarta för jakt på statens mark ovan odlingsgränsen (utgiven 2015).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 april 2021.

Beslutet har fattats av:

Helene Hellmark Knutsson

Marion Stofkoper

Kontakt