Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24 FS 2021:3 Sammanställning över vägar i Västerbottens län 2021

Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västerbottens län upprättad den 23 mars 2021. Utkom från trycket den 31 mars 2021.

Kontakt