Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:2 Föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker

Karta över förbudsområde och öppna leder. VA19 och VA18 är markerade som stängda.

Länsstyrelsen Västerbottens föreskrifter om reglering av skotertrafiken inom Vapsten samebys marker, Storumans och Vilhelmina kommuner; beslutade den 2021-03-23 (diarienummer: 523-2871-2021). Utkom från trycket den 25 mars 2021.

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594), att skotertrafiken inom delar av Vapsten sameby ska regleras enligt följande:


1 § Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng i följande småviltjaktområden, vilka har markerats på kartan i bilaga 1:
VA19 och VA18, från den 29 mars 2021 till och med den 4 maj 2021

Föreskrifterna gäller inte:

  1. Yrkesutövare som anges i 1 § terrängkörningsförordningen 1–6.
  2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.
  3. Skoterleder som hålls öppna, samt tillfällig skoterled (se bilaga 1)
    - Ripfjäll – Matsdal
    - Matsdal – Virisen
    - Björkås – Gransjön (tillfällig skoterled)

Småviltjaktområden är enligt Jaktkarta för jakt på småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen (utgiven 2015).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 mars 2021 och är giltiga till och med den 4 maj 2021.

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Beslutet har fattats av:

Lars Lustig

Marion Stofkoper

Kontakt