Jämlik hälsa Västerbotten

Om publikationen

Publiceringsår: 2022

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet är en del i ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, vilket drivs av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet. Nyhetsbrevet ges ut en gång i månaden.

Kontakt