Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart med årets älgjakt

Länsstyrelsen har beslutat om årets licensjakt efter älg i Västerbotten. Målet för avskjutningen är något lägre jämfört med tidigare år, då stammen haft en tydligt minskande trend de senaste åren.

Målsättningen är att 9304 älgar ska fällas under licensjakten, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Syftet med jakten är en balansering av stammen i länets västra delar, medan älgstammen i kustområdet fortsatt ska minskas något.

Om avskjutningen uppnås kommer vi sannolikt att nå målet för älgstammen, som är cirka 20 000 älgar i Västerbotten efter jakten.

Varför minskad älgstam?

I korthet handlar det om att uppnå en bättre jämvikt mellan stammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att skadorna på skog ska hamna på acceptabla nivåer. Det finns även en målsättning om att minska antalet trafikolyckor med älg, men för att lyckas med båda målen krävs fler insatser än att bara få ner antalet älgar.

De senaste beräkningarna av älgstammens storlek visar att det efter jakten förra hösten fanns cirka 22 000 älgar i Västerbotten. Det kan jämföras med de 40 000 älgar som fanns under en stor del av 2010-talet. Att jägare upplevt en minskad älgtillgång är därför inte förvånande.

Älgstammens kvalitet i fokus

Med färre älgar läggs nu mer fokus på stammens kvalitet. Med kvalitet menas bland annat fördelningen mellan tjurar och hondjur, andelen äldre och produktiva djur och produktionen av kalv med höga kalvvikter.

Flera aktörer i norra Sverige deltar i en satsning för att upprätthålla och förbättra älgstammens kvalitet. Det handlar om att få mer kunskap och öka engagemanget för älgförvaltningen, exempelvis genom inrapportering av data.

Länets jaktlag uppmanas att rapportera in Älgobs och fällda älgars ålder och vikt. Det bidrar med ett mycket viktigt underlag.

I satsningen ingår Länsstyrelserna i norra Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Storskogsbruket.

Förbättra älgstammens kvalitet i norra Sverige

Tider för älgjakt i Västerbotten 2024–2025

Älgskötselområden och Licensområden

1 september–25 september 2024

10 oktober 2024–31 januari 2025, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

1 september–5 september 2024
(fem dagar, på ej registrerad mark)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss