Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att räkna Västerbottens björnar

Björnspillning med lingon i.

I höst är det återigen dags att inventera Västerbottens björnar för att fastställa hur många de är och var i länet de finns.

Björn inventeras vart femte år och insamlad spillning är basen för beräkningarna. Insamlingen pågår mellan 21 augusti och 31 oktober.

Alla som rör sig i skog och mark är välkomna att bidra. Länsstyrelsen, Jägareförbundet Västerbotten och Naturhistoriska Riksmuseet är nu i full fart med förberedelserna.

Många prover behövs

Vår målsättning är att få in så många prover som möjligt från hela länet. Ju fler prover desto bättre bild av björnstammen kommer vi att få. Inte bara om antal och utbredning, utan även om könsfördelningen och om släktskapet mellan olika individer, säger Ellinor Sahlén, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Arbete i skogen och på labb

De insamlade spillningsproverna skickas till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm som ansvarar för DNA-analyserna. De gör även beräkningarna som kommer att visa hur många björnar som finns i länet.

Utifrån DNA kan art, kön och individ fastställas för spillningshögarna som insamlarna har träffat på i skogarna. Den informationen används sedan för att ta reda på björnstammens storlek och fördelning i länet.

Inventeringens framgång bygger på att så många intresserade människor som möjligt bidrar med att skicka in prover, säger Jessica Åsbrink, nationell koordinator för björninventering vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Påse med provburk och kuvert.

Kit för insamling av björnspillning.

Facit för förvaltningen

Inventeringen och de resultat vi får fram är mycket viktiga för förvaltningen av björn. Var och en som skickar in prover bidrar till att vi kan få en björnstam i länet med den storlek och utbredning som det har beslutats om, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Material och information på väg

Just nu pågår utskick av insamlingsmaterial till jaktlag och flera andra aktörer. Det kommer också att finnas utlämningsställen runt om i länet där man kan hämta insamlingskit.

Mer detaljerad information kommer när insamlingsstarten närmar sig. De främsta källorna för den nyfikna är Länsstyrelsen Västerbottens och Naturhistoriska Riksmuseets webbplatser:

Björnspillningsinventering i Västerbotten

Björninventering 2024 på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta:

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Ellinor Sahlén
Rovdjurshandläggare
010-225 46 60
ellinor.sahlen@lansstyrelsen.se

Ulf Bergelin
Biträdande enhetschef
010-225 44 67
ulf.bergelin@lansstyrelsen.se

Jessica Åsbrink
Samordnare på Naturhistoriska Riksmuseet
08-5195 4062
jessica.asbrink@nrm.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss